เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง

สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe)  
เหมาะสำหรับงานระบบประปา ระบบดับเพลิง  และระบบ HVAC
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2634 9981-4  

mech Grooved Couplingเม็ก ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง

Technical data

ติดตั้งระบบกรู๊ฟ Grooved
Technical data

วิธีการใช้สายวัดร่องกรู๊ฟ Rolled Grooved

การใช้สายวัดร่องกรู๊ฟ (Rolled Grooved) *สำคัญมาก >> ดาวน์โหลดตารางค่าเส้นรอบวงร่องกรู๊ฟ ตามมาตรฐาน Rolled Grooved Data วิธีการใช้สายวัดร่องกรู๊ฟ Rolled Grooved https://www.youtube.com/watch?v=Fc4Wvu_mcT4 คลิกเพื่อรับชม VDO วิธีการใช้สายวัดร่องกรู๊ฟ กดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร Rolled Grooved […]

Data Roll Grooved
Technical data

ตารางมาตรฐานร่องกรู๊ฟ

ตารางมาตรฐานการกดร่องกรู๊ฟ ตารางแสดงค่าเส้นรอบวงร่องกรู๊ฟ ตามมาตรฐาน Rolled Grooved Data Dimensions and specifications of Rolling Groove end face กดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร Rolled Grooved Data Cast components

ประเก็นยาง คับปลิ้ง Coupling
Technical data

Gasket Data

ข้อมูลปะเก็นยาง Gasket Data ข้อมูลปะเก็นยาง Gasket Data ยาง Gasket ชื่อทั่วไป อุณหภูมิการใช้งาน ขอบเขตการใช้งาน สัญลักษณ์สี E EPDM -34 +110°C เหมาะใช้งานในระบบน้ำร้อนที่อุณหภูมิที่กำกหนดสามารถใช้งานร่วมกับสารละลายกรดอ่อนทนต่อสารเคมี ได้รัับการรับรองจากสถาบัน UL ตามมาตรฐาน