เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง

สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe)  
เหมาะสำหรับงานระบบประปา ระบบดับเพลิง  และระบบ HVAC
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 634 9981 -4  

mech Grooved Couplingเม็ก ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง

วิธีการใช้สายวัดร่องกรู๊ฟ Rolled Grooved

ติดตั้งระบบกรู๊ฟ Grooved

การใช้สายวัดร่องกรู๊ฟ (Rolled Grooved) *สำคัญมาก >> ดาวน์โหลดตารางค่าเส้นรอบวงร่องกรู๊ฟ ตามมาตรฐาน Rolled Grooved Data วิธีการใช้สายวัดร่องกรู๊ฟ Rolled Grooved https://www.youtube.com/watch?v=Fc4Wvu_mcT4 คลิกเพื่อรับชม VDO วิธีการใช้สายวัดร่องกรู๊ฟ กดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร Rolled Grooved Data ข้อมูลประเก็นยาง

ตารางมาตรฐานร่องกรู๊ฟ

Data Roll Grooved

ตารางมาตรฐานการกดร่องกรู๊ฟ ตารางแสดงค่าเส้นรอบวงร่องกรู๊ฟ ตามมาตรฐาน Rolled Grooved Data Dimensions and specifications of Rolling Groove end face กดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร Rolled Grooved Data Cast components grooved-end dimansions Dimensions and specifications of Rolling Groove end face กดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Casting Groove  ค่า Tolerance ของ Cast Grooved มากกว่า Rolled Grooved Pipe เมื่อใช้ค่า Dia ที่ ลบค่า Torerlance จะไม่ตรงกับแถบดำของสายวัดร่อกรู๊ฟ (กล่าวคือ ลึกกว่า แถบดำ)  ค่า Tolerance ของ Cast […]

Gasket Data

ประเก็นยาง คับปลิ้ง Coupling

ข้อมูลประเก็นยาง Gasket Data ข้อมูลประเก็นยาง Gasket Data ยาง Gasket ชื่อทั่วไป อุณหภูมิการใช้งาน ขอบเขตการใช้งาน สัญลักษณ์สี E EPDM -34 +110°C เหมาะใช้งานในระบบน้ำร้อนที่อุณหภูมิที่กำกหนดสามารถใช้งานร่วมกับสารละลายกรดอ่อนทนต่อสารเคมี ได้รัับการรับรองจากสถาบัน UL ตามมาตรฐาน ANSI/NSF 61 สำหรับน้ำดื่มที่อุณหภูมิการใช้งาน 30°C – 82°C ไม่เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม แถบเส้นสีดำและสีเขียว ยาง Gasket ชื่อทั่วไป อุณหภูมิการใช้งาน ขอบเขตการใช้งาน สัญลักษณ์สี D NBR -29 +82°C เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมปิโรเลียม,น้ำมันพืช, Mineral Oil ภายในอุณหภูมิที่กำหนดไม่เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำร้อน แถบเส้นสีส้ม ยาง Gasket ชื่อทั่วไป อุณหภูมิการใช้งาน ขอบเขตการใช้งาน สัญลักษณ์สี S Silicone -40 +177°C เหมาะสำหรับใช้งานในสภาวะที่อุณหภูมิสูง อากาศแห้งหรือการใช้งานร่วมกับสารเคมีที่อุณหภูมิสูง […]