ตารางมาตรฐานร่องกรู๊ฟ 3 แบบ

Roll Grooved

ตารางมาตรฐานการกดร่องกรู๊ฟ ตารางมาตรฐานกดร่องกรู๊ฟ  3  แบบ Cast Grooved Roll and Cuting Grooved Cast components grooved-end dimansions Dimensions and specifications of Rolling Groove end face กดเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์ Casting Groove  ค่า Tolerance ของ Cast Grooved มากกว่า Rolled Grooved Pipe เมื่อใช้ค่า Dia ที่ ลบค่า Torerlance จะไม่ตรงกับแถบดำของสายวัดร่อกรู๊ฟ (กล่าวคือ ลึกกว่า แถบดำ)  ค่า Tolerance ของ Cast Grooved มากกว่า Rolled Grooved Pipe เกือบ 3 เท่า […]

Gasket Data

ประเก็นยาง

ข้อมูลประเก็นยาง Gasket Data ยาง Gasket ชื่อทั่วไป อุณหภูมิการใช้งาน ขอบเขตการใช้งาน สัญลักษณ์สี E EPDM -34 +110°C เหมาะใช้งานในระบบน้ำร้อนที่อุณหภูมิที่กำกหนดสามารถใช้งานร่วมกับสารละลายกรดอ่อนทนต่อสารเคมี ได้รัับการรับรองจากสถาบัน UL ตามมาตรฐาน ANSI/NSF 61 สำหรับน้ำดื่มที่อุณหภูมิการใช้งาน 30°C – 82°C ไม่เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม แถบเส้นสีดำและสีเขียว ยาง Gasket ชื่อทั่วไป อุณหภูมิการใช้งาน ขอบเขตการใช้งาน สัญลักษณ์สี D NBR -29 +82°C เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมปิโรเลียม,น้ำมันพืช, Mineral Oil ภายในอุณหภูมิที่กำหนดไม่เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำร้อน แถบเส้นสีส้ม ยาง Gasket ชื่อทั่วไป อุณหภูมิการใช้งาน ขอบเขตการใช้งาน สัญลักษณ์สี S Silicone -40 +177°C เหมาะสำหรับใช้งานในสภาวะที่อุณหภูมิสูง อากาศแห้งหรือการใช้งานร่วมกับสารเคมีที่อุณหภูมิสูง สีขาว ข้อต่อกรู๊ฟคัปปลิ้ง Product […]