เม็ก กรู๊ฟ คับปลิ้ง

สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 634 9981 -4

mech Grooved Couplingเม็ก ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง

Some of our project references

Coupling คับปลิ้้ง
BTS สายสีม่วง
ติดตั้ง Grooved ประปา
Suncall Precision Factory
ติดตั้ง Coupling คับปลิ้้ง
Suncall Precision Factory
ติดตั้ง กรู๊ฟ Grooved
Renaissance Bangkok Ratchaprasong Marriott Hotel
ติดตั้ง Coupling คับปลิ้้ง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
ติดตั้ง Coupling MECH คับปลิ้้ง
โรงงาน 3 แม่ครัว
ติดตั้ง Coupling MECH คับปลิ้้ง
โรงงาน 3 แม่ครัว
ติดตั้ง Coupling คับปลิ้้ง
Bangkok Insurance Building
Coupling คับปลิ้้ง
GM Service Apartment
ติดตั้ง Coupling คับปลิ้้ง
Securities and Exchange Commission
ติดตั้ง Coupling คับปลิ้้ง
อาคารวิทยกิตติ์ จุฬาลงกรณ์