เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง

สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe)  
เหมาะสำหรับงานระบบประปา ระบบดับเพลิง  และระบบ HVAC
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2634 9981-4  

mech Grooved Couplingเม็ก ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง

Project References

ข้อต่อเหล็กหล่อ Ductile Iron สำหรับระบบประปา ระบบดับเพลิง และระบบ Chiller ไร้การเชื่อมท่อเหล็ก ติดตั้งไร้ประกายไฟ ง่ายรวดเร็วด้วยระบบกรู๊ฟคัปปลิ้ง (Grooved Coupling & Grooved Fittings) ประหยัดวันทำงาน ประหยัดค่าแรง ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
ได้รับมาตรฐาน FM/UL/VdS/LPCB ภายใต้มาตรฐาน NFPA13 และมีการประกันตัวสินค้า Product Liability Insurance 2M USD

ระบบสุขาภิบาล (Sanitary System)

MECH Coupling in Sanitary System (Dynamic) Thailand

ระบบปรับอากาศ (AIR CONDITION SYSTEM)

MECH Coupling for Air Condition System in Thailand

ระบบดับเพลิง (Fire Suppression System)

MECH Coupling for Fire Suppression System in Thailand

เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง (MECH Grooved Coupling)
สินค้านวัตกรรมเพื่อการติดตั้งทดแทนการเชื่อม สำหรับท่อเหล็ก ท่อเหล็กบุพีไซเลอร์ และท่อดับเพลิง

🟠 ประหยัด ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว

🟠 ได้มาตรฐาน FM/UL/VdS/DVGW/LPCB

🟠 ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ

🟠 มีกรมธรรม์ Product Liability Insurance 2M USD