เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง

สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe)  
เหมาะสำหรับงานระบบประปา ระบบดับเพลิง  และระบบ HVAC
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2634 9981-4  

mech Grooved Couplingเม็ก ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง

วิธีการติดตั้งข้อต่อรัดแยกสามทาง/สี่ทาง (Mechanical Tee/Cross )

1. การเตรียมท่อ
และการเจาะรูท่อเหล็ก

นำท่อที่เตรียมไว้ ไปเจาะรูด้วยเครื่องเจาะรูท่อเหล็ก หัวโฮลซอร์ (Hole Saw) โดยเลือกใช้ตามขนาดไซซ์ หัว Outlet ของรัดแยกสามทาง (Mechanical Tee) ที่กำหนดตามแคตตาล็อกของโรงงาน

ตรวจสอบความสะอาด ความเรียบของผิวท่อ โดยรอบรูประ 16 มม. จะต้องไม่มี Defect เพื่อให้ประเก็นยางปิดผนึก และรับแรงดันตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้

*ข้อควรระวัง ห้ามเจาะตามแนวรอยตะเข็บของท่อ ERW

2. ลบขอบรูเจาะ ลบความขรุขระ และเศษสลัก (Slag)

การลบขอบรูเจาะเพื่อประสิทธิภาพการรับแรงดันมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และเพื่อการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

จึงจำเป็นต้องใส่ใจ ในเรื่องของการลบความขรุขระ และเศษสลัก (Slag) โดยรอบรูเจาะให้เรียบร้อย

3. สวมใส่ประเก็นยาง (Gasket)

วิธีการสวมประเก็นยาง สวมเข้าเบ้าตามรูปทรงตัวเรือนรัดแยกสามทาง/สี่ทาง (Housing Mechanical Tee/Cross)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบในประเก็นยางอยู่แนวเดียวกับขอบเบ้ารูท่อ จากนั้นให้ทำการจัดตำแหน่งการวางตัวเรือนเต้าเสียบ แล้ววางเหนือรู

ตรวจสอบขอบเบ้ารู และรูเจาะท่อให้อยู่แนวเดียวกัน ให้เรียบร้อย

4. จัดตำแหน่ง

จัดตำแหน่งประเก็นยางให้เรียบร้อย แล้วใส่นอตขันเกลียวให้แน่น

5. การขันนอต
(Nuts and Bolts)

วิธีการขันนอต ให้ขันสลับซ้าย-ขวา ไปเรื่อยๆ ให้เท่ากันอย่างสมดุล

*ข้อแนะนำ
ควรขันตามตารางค่าการขันทอร์ค (Torque) “Specified Bolt Torque”
ให้ขันตามค่าทอร์คที่กำหนดเท่านั้น
ซึ่งเป็นค่าแรงบิดที่เหมาะสมทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

6. ตรวจสอบให้เรียบร้อย

วิธีการตรวจสอบ ด้วยการตรวจสอบการประกบกับตัวเรือนรัดแยกสามทาง/สี่ทาง (Mechanical Tee/Cross ) เข้าด้วยกัน

ทั้งตัวบนและตัวล่าง ต้องเห็นว่าช่องระหว่าง (Gap) ของรอยประกบ ต้องสมดุลทั้งสองฝั่งเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

วีดีโอวิธีการติดตั้งข้อต่อรัดแยกสามทาง/สี่ทาง
(Mechanical Tee/Cross )

ตารางค่าการขันทอร์ค (Torque)

Specified Bolt Torque

ตารางค่าขัน Torque

ข้อควรระวัง
ต้องใช้แรงบิดที่เหมาะสมของสลักเกลียวเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามที่กำหนด

  • การขันโบลต์มากเกินไปอาจส่งผลให้โบลต์ และ/หรือ ตัวผลิตภัณฑ์ เสียหาย ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อต่อท่อแยกออกจากกัน
  • การขันโบลต์ ที่น้อยเกินไป อาจส่งผลให้ความสามารถในการกักเก็บแรงดันลดลง ความสามารถในการรับน้ำหนักตรงรอยต่อของท่อลดลง รูปแบบ defect และข้อผิดพลาด ต่างๆอาจส่งผลเสียอย่างมากทั้งทรัพย์สิน และบุคคุลที่เกี่ยวข้อง และ อาจรวมถึงการได้รับบาดเจ็บสาหัส

Caution
Proper Torquing of bolts is required to obtain specified performance.

  • Over torquing the bolts may result in damage to the bolt and / or casting which could result in pipe joint separation.
  • Under torquing the bolts may result in lower pressure retention capabilities, lower bend load capabilities, joint leakage and pipe joint separation. Pipe joint separation may result in significant property damage and serious injury.