เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง

สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe)  
เหมาะสำหรับงานระบบประปา ระบบดับเพลิง  และระบบ HVAC
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2634 9981-4  

mech Grooved Couplingเม็ก ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง

Products Paint

ข้อต่อ Rigid Coupling

Rigid Coupling

Grooved Coupling

Flexible Coupling

Flexible Coupling

Grooved Coupling

ตัวแปลงหน้าจาน Adaptor Flange

Adaptor Flange

ตัวแปลงหน้าจาน PN 16

หน้าจาน Grooved Flange ANSI

Grooved Flange

หน้าจาน ANSI 150

หน้าจาน Grooved Flange PN 19

Grooved Flange

หน้าจาน PN 16

reducing coupling

Reducing Flexible coupling

22.5 Elbow MECH

22.5° Elbow

ข้องอ 22.5° (Grooved)

45 Elbow MECH

45° Elbow

ข้องอ 45° (Grooved)

90 Elbow ข้อต่อ

90° Elbow

ข้องอ 90° Grooved

Concentric Reducer MECH

Concentric Reducer

ข้อลดกลม (Grooved)

Eccentric Reducer MECH

Eccentric Reducer

ข้อลดเบี้ยว (Grooved)

Tee ข้อต่อ

Tee

สามทาง (Grooved)

ข้อต่อ Reducing Tee

Reducing Tee

สามทางลด (Grooved)

ข้อต่อ Reducing Tee

Female Threaded Reducing Tee

สามทางลด ออกเกลียวใน
(Grooved with Thread Outlet)

ข้อต่อ Cross Grooved

Cross

สี่ทาง (Grooved)

ข้อต่อ Reducing Cross Grooved

Reducing Cross

สี่ทางลด (Grooved)

Reducing Cross Coupling

Reducing Cross with Female Threaded

สี่ทางออกนอกเกลียวใน (Grooved)

แคบ Cap Grooving

Cap

ฝาครอบ (Grooved)

Grooved Cap with Female Thread Outlet

Grooved Cap with Female Thread Outlet

ฝาครอบออกเกลียวใน

หัวสปริงเกอร์ Grooved Reducing

Reducer Elbow

ข้องอลดเกลียวใน
(Threaded Outlet)

หัวสปริงเกอร์ Grooved Reducer

Grooved Concentric Reducer with Female

ข้อลดกลมเกลียวใน
(Threaded Outlet)

Mechanical Tee (NPT)

Mechanical Tee Grooved

รัดแยกสามทาง (Grooved)

Mechanical Cross (Grooved)

Mechanical Cross Grooved

รัดแยกสี่ทาง (Grooved)

Mechanical Tee

Mechanical Tee Threaded

รัดแยกสามทาง (Threaded)

Mechanical Cross

Mechanical Cross Threaded

รัดแยกสี่ทาง (Threaded)

U - Bolt MECH

U - Bolt Mechanical Tee

รัดแยกสามทาง (Bolted Brach)

สินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง

สินค้าแบบ Paint

Rigid Coupling

Grooved Coupling

Flexible Coupling

Grooved Coupling

Adaptor Flange

ตัวแปลงหน้าจาน PN 16

Grooved Flange

หน้าจาน ANSI 150

Grooved Flange

หน้าจาน PN 16

22.5° Elbow

ข้องอ 22.5° (Grooved)

45° Elbow

ข้องอ 45° (Grooved)

90° Elbow

ข้องอ 90° Grooved

Concentric Reducer

ข้อลดกลม (Grooved)

Eccentric Reducer

ข้อลดเบี้ยว (Grooved)

Tee

สามทาง (Grooved)

Reducing Tee

สามทางลด (Grooved)

Female Threaded Reducing Tee

สามทางลด ออกเกลียวใน
(Grooved with Thread Outlet)

Cross

สี่ทาง (Grooved)

Reducing Cross

สี่ทางลด (Grooved)

Reducing Cross with Female Threaded

สี่ทางออกนอกเกลียวใน (Grooved)

Cap

ฝาครอบ (Grooved)

Grooved Cap with Female Thread Outlet

ฝาครอบออกเกลียวใน

Reducer Elbow

ข้องอลดเกลียวใน
(Threaded Outlet)

Grooved Concentric Reducer with Female

ข้อลดกลมเกลียวใน
(Threaded Outlet)

Mechanical Tee Grooved

รัดแยกสามทาง (Grooved)

Mechanical Cross Grooved

รัดแยกสี่ทาง (Grooved)

Mechanical Tee Threaded

รัดแยกสามทาง (Threaded)

Mechanical Cross Threaded

รัดแยกสี่ทาง (Threaded)

U - Bolt MECH

U - Bolt Mechanical Tee

รัดแยกสามทาง (Bolted Brach)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง