เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง

สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe)  
เหมาะสำหรับงานระบบประปา ระบบดับเพลิง  และระบบ HVAC
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2634 9981-4  

mech Grooved Couplingเม็ก ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง

วิธีการติดตั้งแปลนหน้าจานกรู๊ฟ (Grooved Flange)

ขั้นตอนการเตรียมท่อกรู๊ฟ

1. ขั้นตอนการเตรียมท่อ
(การลบคมปลายท่อ
และการกดร่องกรู๊ฟ)

วิธีการเตรียมท่อก่อนนำไปกดร่องกรู๊ฟ
ใช้ตะไบเหล็ก ตะไบหน้าตัดท่อต้องได้ฉาก 90 องศา เพื่อตะไบลบคมขอบรอบนอกปลายท่อเหล็กให้เรียบร้อย
บริเวณปลายท่อจะต้องมีพื้นผิวเรียบ ไม่ขรุขระ เพราะจะส่งผลต่อการรั่วซึมได้

จากนั้น นำท่อไปกรู๊ฟด้วยเครื่องกรู๊ฟท่อเหล็ก เมื่อกดร่องกรู๊ฟเสร็จเรียบร้อย

ให้ทำการตรวจสอบร่องกรู๊ฟ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกดร่องกรู๊ฟ จะต้องใช้สายวัดร่องกรู๊ฟ Tac-M วัดขนาดร่องกรู๊ฟของปลายท่อ เพื่อให้ขนาดร่องกรู๊ฟเป็นไปตามตามตารางค่าข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data) ที่กำหนดไว้เท่านั้น

*ข้อแนะนำ
ควรวัดค่าให้ได้ตามมาตรฐาน
ตารางการกดร่องกรู๊ฟ
(Rolled Grooved Data) เท่านั้น

ทาน้ำยาหล่อลื่น ขอบรอบนอกตัวประเก็นยาง

2. ทาน้ำยาหล่อลื่นขอบรอบนอกตัวประเก็นยาง

ให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้มั่นใจว่า ชนิดของประเก็นยางถูกต้องตรงตามสเปคและต้องตรงกับรุ่นของผลิตภัณฑ์

วิธีการทาน้ำยาหล่อลื่น
ใช้แปรงเพื่อทาน้ำยาหล่อลื่น (Mech Pipe Joint Lubricant) ขอบรอบนอกตัวประเก็นยาง (*ไม่ต้องทาด้านในขอบประเก็นยาง)

3. สวมใส่ประเก็นยาง

วิธีการสวมใส่ประเก็นยาง ให้สวมประเก็นยางลงบนปลายท่อเหล็ก โดยหันประเก็นยางฝั่งด้านเปิดให้หันไปทางออก "A" จัดขยับประเก็นยางให้เรียบร้อย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบซีลของประเก็นยางอยู่ในระดับเดียวกับปลายท่อ

4. สวมใส่ตัวเรือน (Housing)

การสวมใส่ตัวเรือน (Housing)
ถอดสลักเกลียวและนอตออกจากแปลนหน้าจานกรู๊ฟ (Grooved Flange)
จัดตัวเรือนทั้งสองฝั่งให้วางเหนือปะเก็นยางตามรูปให้เรียบร้อย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบ่าตัวเรือน (Housing) พอดีกับประเก็นยางของท่อ แล้วจึงใส่สลักเกลียวขันน็อตให้เรียบร้อย

5. การขันนอต
(Nuts and Bolts)

วิธีการขันนอต ให้ขันสลับซ้าย-ขวา ไปเรื่อยๆ ให้เท่ากันอย่างสมดุล

*ข้อแนะนำ
ควรขันตามตารางค่าการขันทอร์ค (Torque) “Specified Bolt Torque”
ให้ขันตามค่าทอร์คที่กำหนดเท่านั้น
ซึ่งเป็นค่าแรงบิดที่เหมาะสมทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบประปา

6. การประกบหน้าจาน

จัดตำแหน่งหน้าแปลนหรือวาล์ว โดยการจัดรูโบลท์ (Bolts) ให้ตรงกัน แล้วใส่สลักเกลียวสอดผ่านรูและขันนอตให้แน่นอย่างสมดุลให้เรียบร้อย

หลังจากนั้น ประกอบใส่สลักเกลียว ชิ้นที่อยู่ตรงข้าม เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ขันนอตให้แน่นอย่างสมดุล ทำเช่นนี้ต่อไปจนกว่าจะติดตั้งรูสลักทั้งหมดให้เรียบร้อยครบถ้วนทุกรูโบลท์ (Bolts)

*ข้อแนะนำ
ควรขันตามตารางค่าการขันทอร์ค (Torque) “Specified Bolt Torque”
ให้ขันตามค่าทอร์คที่กำหนดเท่านั้น
ซึ่งเป็นค่าแรงบิดที่เหมาะสมทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ตารางค่าแรงบิด (Torque)

Specified Bolt Torque for Grooved Flange

ตารางค่าขัน Torque หน้าจานแปลนกรู๊ฟ (Grooved Flange)

ข้อควรระวัง

ต้องใช้แรงบิดที่เหมาะสมของสลักเกลียวเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามที่กำหนด
การขันโบลต์มากเกินไปอาจส่งผลให้โบลต์ และ/หรือ ตัวผลิตภัณฑ์ เสียหาย ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อต่อท่อแยกออกจากกัน

การขันโบลต์ ที่น้อยเกินไป อาจส่งผลให้ความสามารถในการกักเก็บแรงดันลดลง ความสามารถในการรับน้ำหนักตรงรอยต่อของท่อลดลง รูปแบบ defect และข้อผิดพลาด  ต่างๆอาจส่งผลเสียอย่างมากทั้งทรัพย์สิน และบุคคุลที่เกี่ยวข้อง และ อาจรวมถึงการได้รับบาดเจ็บสาหัส

Caution
Proper Torquing of bolts is required to obtain specified performance.

  • Over torquing the bolts may result in damage to the bolt and / or casting which could result in pipe joint separation.
  • Under torquing the bolts may result in lower pressure retention capabilities, lower bend load capabilities, joint leakage and pipe joint separation. Pipe joint separation may result in significant property damage and serious injury.