เม็ก กรู๊ฟ คับปลิ้ง

สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 634 9981 -4

mech Grooved Couplingเม็ก ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง

Previous
Next

เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง ( MECH Grooved Coupling & Fittings)

เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง ( MECH Grooved Coupling & Fittings) นวัตกรรมเพื่อการติดตั้ง ทดแทนการเชื่อมท่อเหล็ก ท่อดับเพลิง และท่อประปา   การติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ทำให้ประหยัดทั้งค่าแรงและเวลาในการติดตั้งหลากหลายโครงการ โรงงานอุตสหกรรม รถไฟฟ้า อาคารสูงเลือกใช้งานระบบกรู๊ฟคัปปลิ้ง (Grooved Coupling)

MECH Grooved Coupling & Fittings

หลักการทำงานของกรู๊ฟคัปปลิ้งเม๊ก ระบบกรู๊ฟนวัตกรรมเพื่อการติดตั้งท่อเมนขนาดใหญ่และท่อดับเพลิง 

MECH Coupling & Fittings

เม็ก คัปปลิ้ง ( MECH Coupling ) ได้รับมาตรฐาน FM VdS UL LPCB

ปริมาณสต็อกมากที่สุดในประเทศไทย

จุดเด่นของระบบกรู๊ฟคัปปลิ้ง (Grooved Coupling & Fittings )

            การติดตั้งระบบดับเพลิงที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารทั่วไป นิยมใช้ท่อเหล็กดับเพลิงตามที่กำหนดในมาตรฐาน ASTM A795 Schedule 40 มีวิธีการติดตั้งท่อเหล็กดับเพลิง ด้วยวิธีเชื่อม หรือวิธีกดร่องท่อเหล็กดับเพลิง (Rolled Groove) ซึ่งวิธีการเชื่อมท่อเหล็กดับเพลิง ต้องอาศัยทักษะและความชำนาญของช่างผู้เชี่ยวชาญ เพราะรอยแผลของการเชื่อมจะต้องมีความแข็งแรง ไม่รั่วซึม รองรับแรงดันของน้ำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ การเชื่อมท่อเหล็กดับเพลิง จึงมีข้อเสีย คือ ทำให้เกิดประกายไฟจากการเชื่อมท่อ อาจก่อให้เกิดอันตรายเป็นสาเหตุของอัคคีภัย ในปัจจุบัน นวัตกรรมเพื่อการติดตั้งทดแทนการเชื่อม โดยไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ คือการติดตั้งท่อเหล็กดับเพลิงแบบกดร่องท่อเหล็กดับเพลิง (Rolled Groove) ใช้คู่กับข้อต่อ กรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling)

ข้อดี เม๊ก ระบบกรู๊ฟคัปปลิ้ง
Mech Grooved Coupling System

ข้อต่อท่อเหล็ก Coupling

ข้อต่อท่อระบบดับเพลิง ระบบกรู๊ฟ ชนิดยึดแน่นตายตัว Rigid Coupling ถูกออกแบบลิ้นล็อค และร่องบากเข้าด้วยกัน ลักษณะเด่นนี้จะทำให้การยึดหนีบท่อแข็งแรงขึ้น ทนต่อแรงบิดงอของน้ำหนักถ่วงในแบบต่างๆ

ข้อต่อท่อเหล็ก ระบบกรู๊ฟ

ข้อต่อท่อเหล็กระบบดับเพลิง ระบบกรู๊ฟ ชนิดยึดหยุ่น Flexible Coupling มีลักษณะแข็งแรงพิเศษทนทานต่อ สภาวะที่ต้องเกี่ยวข้อกับการหด-ขยาย ตัวหรือต้องเบี่ยงหักเหท่อ จากสาเหตุต่างๆ เช่น อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว

ข้อต่อท่อเหล็ก กรู๊ฟ

วางแนวท่อได้ง่าย ด้วยระบบ ข้อต่อท่อเหล็กระบบดับเพลิง ระบบกรู๊ฟ (Grooved Coupling) สามารถจัดขยับ ปรับ แนวท่อตามความเหมาะสมได้ก่อนยึดขันให้แน่น

ข้อต่อท่อเหล็ก ระบบกรู๊ฟ

ยึดต่อแน่นสนิท ทั้งด้านใน และด้านนอก ด้วยข้อต่อที่นั่งอยู่บนร่อง ยึดท่อทั้งสองฝั่ง เป็นหัวใจหลัก ทำให้เกิดแรงกด และแรงเหนี่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทนทาน ต่อแรงกระทบจากทั้งสองทาง

ข้อต่อท่อเหล็ก กรู๊ฟ

ถอดประกอบง่าย ข้อต่อท่อเหล็กระบบดับเพลิงติดตั้งด้วยระบบกรู๊ฟ (Grooved Coupling) ทำให้การถอดและประกอบท่อทำได้โดยง่าย จึงสะดวกที่จะทำความสะอาด ซ่อมบำรุงเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแนวท่อต่างๆ ได้

ข้อต่อท่อเหล็ก ระบบกรู๊ฟ

เก็บเสียงและดูดซับแรงสั่นสะเทือนด้วยระบบ Grooved Coupling โดยตัวท่อเป็นแบบกดร่อง (Roll Grooved) ที่ใช้ปะเก็นวงแหวนชนิดมีความยืดหยุ่นจึงสามารถลดเสียงและซับแรงสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดี

เม็ก ข้อต่อ Grooved ระบบกรู๊ฟ Grooved Coupling ข้อต่อท่อเหล็กระบบดับเพลิง ระบบประปา ระบบกรู๊ฟ นวัตกรรมใหม่ ที่ใช้ในระบบประปา/ระบบดับเพลิง ท่อเมนขนาดใหญ่ สำหรับการต่อท่อเหล็ก/ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) 

การติดตั้ง เม๊ก ระบบกรู๊ฟ Grooved Coupling ติดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ข้อต่อท่อติดตั้งง่าย ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ประหยัดค่าแรงและเวลาในการติดตั้ง ใช้ติดตั้งกับท่อเหล็กระบบดับเพลิง  ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) 

จุดเด่นของระบบ Grooved Coupling

MECH VDO ขั้นตอนการกรู๊ฟ Grooved ท่อเหล็ก

สาธิวิธีติดตั้งและวิธีการใช้งานเครื่องกรู๊ฟ รุ่น 3AP สำหรับกรู๊ฟท่อเหล็กบุพีอี ไซเลอร์ ไซส์ 1″-6″ หรือท่อFirex Sch10 1″-6″ หรือท่อเหล็กดำ Sch40 1″-2″
บริษัท แทคเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
โทร: 02 634 9981-4

เครื่องกรู๊ฟท่อเหล็ก

Grooving Machine เครื่องกรู๊ฟท่อเหล็กกดร่อง สำหรับขึ้นร่องท่อ ก่อนทำการติดตั้งด้วยข้อต่อ Coupling ไม่มีประกายไฟ ไร้การเชื่อม ลดค่าแรง

บริการให้เช่า/ขาย
ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
บริษัท แทค-เอ็ม 02-634-9981

Contact Us

Tel: +66 2 634 9981-4

Fax:+66 2 634 7250

piroon@sylergroup.com

jirat@sylergroup.com

สินค้าคุณภาพในเครือ TAC-M