เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง

สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 634 9981 -4

mech Grooved Couplingเม็ก ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง

Previous
Next

เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง

( MECH Grooved Coupling & Fittings)

1. ทดแทนการเชื่อมท่อเหล็ก

งานระบบ ท่อดับเพลิงและท่อประปา

2. ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

ไร้ประกายไฟลดความเสี่ยงอัคคีภัย

3. ประหยัด

สามารถบริหารจัดการจำนวนวันที่ทำงานได้ง่ายขึ้น

4. สต็อกสินค้าพร้อมส่งมากที่สุดในประเทศไทย

5. มีเครื่องกรู๊ฟพร้อมจำหน่าย/เช่า/ยืม

(รับพิจารณาตามเงื่อนไขของบริษัท)

6. คุ้มครองความเสียหาย

มีกรมธรรม์ประกันความเสียหาจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance 2M USD)

หลักการทำงานของเม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง
(MECH Grooved Coupling)

ระบบกรูีฟนวัตกรรมเพื่อการติดตั้งท่อดับเพลิง ท่อประปา ท่อเมนขนาดใหญ่ และท่อไซเลอร์

เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง  (MECH Grooved Coupling)

ได้รับมาตรฐาน UL/FM/Vds/DVGW/LPCB

Rigid Coupling

ขนาดตั้งแต่ 1″ – 6″, 8″, 10″, 12″, 14″, 16″ และ 18″ 

Flexible Coupling

ขนาดตั้งแต่ 1″ – 6″, 8″, 10″, 12″, และ 14″ 

Grooved Flange ANSI หน้าจาน 150

ขนาดตั้งแต่ 2″ – 6″, 8″, 10″, 12″, และ 14″ 

Grooved Flange
PN 16

ขนาดตั้งแต่ 2″ – 6″, 8″, 10″, 12″, และ 14″ 

คุณสมบัติทั่วไปของระบบกรู๊ฟคัปปลิ้ง (Grooved Coupling & Fittings )

การติดตั้งระบบดับเพลิงที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารทั่วไป นิยมใช้ท่อเหล็กดับเพลิงตามที่กำหนดในมาตรฐาน ASTM A795 Schedule 40 มีวิธีการติดตั้งท่อเหล็กดับเพลิง ด้วยวิธีเชื่อม หรือวิธีกดร่องท่อเหล็กดับเพลิง (Rolled Groove)
ซึ่งวิธีการเชื่อมท่อเหล็กดับเพลิง ต้องอาศัยทักษะและความชำนาญของช่างผู้เชี่ยวชาญ เพราะรอยแผลของการเชื่อมจะต้องมีความแข็งแรง ไม่รั่วซึม รองรับแรงดันของน้ำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ การเชื่อมท่อเหล็กดับเพลิง จึงมีข้อเสีย คือ ทำให้เกิดประกายไฟจากการเชื่อมท่อ อาจก่อให้เกิดอันตรายเป็นสาเหตุของอัคคีภัย ในปัจจุบัน นวัตกรรมเพื่อการติดตั้งทดแทนการเชื่อม โดยไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ คือการติดตั้งท่อเหล็กดับเพลิงแบบกดร่องท่อเหล็กดับเพลิง (Rolled Groove) ใช้คู่กับข้อต่อ กรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling)

ย่อข้อความ อ่านเพิ่มเติม

จุดเด่นของระบบ Grooved Coupling

– ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ทำให้ประหยัดทั้งค่าแรงและเวลาในการติดตั้ง นอกจากนี้ยังคล่องตัวรองรับการออกแบบที่หลากหลายตามแต่สภาพหน้างาน

– สามารถโยกย้าย เปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดตั้ง หรือขยายไลน์ท่อเพิ่มเติม รวมทั้งถอดทำความสะอาดและประกอบเข้าใหม่ได้โดยง่าย

– สามารถรับแรงสั่นสั่งสะเทือน แรงกดจากแผ่นดินไหว

– รับแรงดันได้สูง 300 – 735 psi ( การทนแรงดันจะขึ้นอยู่กับชนิดของ ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Couplings & Fittings) ที่เลือกใช้ )

– คงคุณสมบัติเด่นของไซเลอร์ไว้ครบถ้วน มั่นใจว่าน้ำที่ไหลผ่านจะปลอดสนิม อีกทั้งยังแข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน

MECH Grooved Coupling & Fittings
ราคาข้อต่อ สำหรับโครงการพิเศษ

ข้อต่อ เม็ก ระบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง (Grooved Coupling) 
Heavy Duty Flexible Coupling รับแรงดัน 750 psi

โครงการในประเทศไทย เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง

(Project Ref. Mech Grooved Coupling & Fittings)

FM/UL/VDS/DVGW/LPCB

บทความที่น่าสนใจ

หัวเจาะท่อเหล็ก
ระบบดับเพลิง

เครื่องกดร่องกรู๊ฟ ท่อเหล็ก
(Grooving Machine)

ขั้นตอนการกดร่องกรู๊ฟ (Roll Grooved) ของท่อเหล็ก 
(VDO Grooving Machine)

เครื่องกรู๊ฟ 3AP

สำหรับกรู๊ฟท่อเหล็ก OD 1″ -6″
ความหนาท่อเหล็กสูงสุดไม่เกิน 5 มม.

เครื่องกรู๊ฟ 2AP

สำหรับกรู๊ฟท่อเหล็ก OD 2″ -12″
ความหนาท่อเหล็กสูงสุดไม่เกิน 10 มม.

เครื่องกรู๊ฟ พร้อมจำหน่าย/เช่า/ยืม

(รับพิจารณาตามเงื่อนไขของบริษัท)

บริษัท แทคเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
โทร: 02 634 9981 -4
www.grooving-machine.com

Contact Us

+66 2 634 9981-4

+66 2 634 7250

piroon@sylergroup.com
jirat@sylergroup.com

สินค้าคุณภาพในเครือ TAC-M

เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง ( MECH Grooved Coupling & Fittings)

            การติดตั้งระบบดับเพลิงที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารทั่วไป นิยมใช้ท่อเหล็กดับเพลิงตามที่กำหนดในมาตรฐาน ASTM A795 Schedule 40 มีวิธีการติดตั้งท่อเหล็กดับเพลิง ด้วยวิธีเชื่อม หรือวิธีกดร่องท่อเหล็กดับเพลิง (Rolled Groove) ซึ่งวิธีการเชื่อมท่อเหล็กดับเพลิง ต้องอาศัยทักษะและความชำนาญของช่างผู้เชี่ยวชาญ เพราะรอยแผลของการเชื่อมจะต้องมีความแข็งแรง ไม่รั่วซึม รองรับแรงดันของน้ำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ การเชื่อมท่อเหล็กดับเพลิง จึงมีข้อเสีย คือ ทำให้เกิดประกายไฟจากการเชื่อมท่อ อาจก่อให้เกิดอันตรายเป็นสาเหตุของอัคคีภัย ในปัจจุบัน นวัตกรรมเพื่อการติดตั้งทดแทนการเชื่อม โดยไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ คือการติดตั้งท่อเหล็กดับเพลิงแบบกดร่องท่อเหล็กดับเพลิง (Rolled Groove) ใช้คู่กับข้อต่อ กรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling)

หลักการทำงาน ข้อต่อ เม็ก กรู๊ฟ คับปลิ้ง (MECH Grooved Coupling & Fittings)

นวัตกรรมเพื่อการติดตั้งท่อเหล็ก ดับเพลิง ท่อเมนหลักประปา อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม

MECH Coupling & Fittings

เม็ก คัปปลิ้ง ( MECH Coupling ) ได้รับมาตรฐาน FM VdS UL LPCB

ปริมาณสต็อกมากที่สุดในประเทศไทย

จุดเด่นของระบบกรู๊ฟคัปปลิ้ง (Grooved Coupling & Fittings )

            การติดตั้งระบบดับเพลิงที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารทั่วไป นิยมใช้ท่อเหล็กดับเพลิงตามที่กำหนดในมาตรฐาน ASTM A795 Schedule 40 มีวิธีการติดตั้งท่อเหล็กดับเพลิง ด้วยวิธีเชื่อม หรือวิธีกดร่องท่อเหล็กดับเพลิง (Rolled Groove) ซึ่งวิธีการเชื่อมท่อเหล็กดับเพลิง ต้องอาศัยทักษะและความชำนาญของช่างผู้เชี่ยวชาญ เพราะรอยแผลของการเชื่อมจะต้องมีความแข็งแรง ไม่รั่วซึม รองรับแรงดันของน้ำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ การเชื่อมท่อเหล็กดับเพลิง จึงมีข้อเสีย คือ ทำให้เกิดประกายไฟจากการเชื่อมท่อ อาจก่อให้เกิดอันตรายเป็นสาเหตุของอัคคีภัย ในปัจจุบัน นวัตกรรมเพื่อการติดตั้งทดแทนการเชื่อม โดยไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ คือการติดตั้งท่อเหล็กดับเพลิงแบบกดร่องท่อเหล็กดับเพลิง (Rolled Groove) ใช้คู่กับข้อต่อ กรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling)

ข้อดี เม๊ก กรู๊ฟคัปปลิ้ง
ระบบกรู๊ฟ คับปลิ้ง (MECH Grooved Coupling & Fitting Systems)

ข้อต่อท่อเหล็ก Coupling

ข้อต่อ กรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling & Fittings) ติดตั้งท่อเหล็กดับเพลิง ระบบกรู๊ฟชนิดยึดแน่นตายตัว Rigid Coupling ถูกออกแบบลิ้นล็อค และร่องบากเข้าด้วยกัน ลักษณะเด่นนี้จะทำให้การยึดหนีบท่อแข็งแรงขึ้น ทนต่อแรงบิดงอของน้ำหนักถ่วงในแบบต่างๆ ตามการทดสอบของ FM/UL

ข้อต่อท่อเหล็ก ระบบกรู๊ฟ

ข้อต่อ กรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling & Fittings) ติดตั้งท่อเหล็กดับเพลิง ระบบกรู๊ฟ ชนิดยืดหยุ่น Flexible Coupling มีลักษณะการใช้งานที่ยืดหยุ่นได้ ด้วยคุณสมบัติทางโครงสร้างของตัวกรู๊ฟ คับปลิ้ง Grooved Coupling เอง ที่สามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้ รับสภาวะที่ต้องเกี่ยวข้องกับการขยายตัวหดตัว หรือ การเบี่ยงตัวหักเห่องศา ของท่อเหล็กดับเพลิง

ข้อต่อท่อเหล็ก กรู๊ฟ

วางแนวท่อได้ง่าย ด้วยระบบ ข้อต่อท่อเหล็กดับเพลิง ระบบกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling) สามารถจัด ขยับ ปรับ แนวท่อตามความเหมาะสมได้ก่อนยึดขันให้แน่น

ข้อต่อท่อเหล็ก ระบบกรู๊ฟ

ยึดต่อแน่นสนิท ทั้งด้านใน และด้านนอก ด้วยข้อต่อที่นั่งอยู่บนร่อง ยึดท่อทั้งสองฝั่ง เป็นหัวใจหลัก ทำให้เกิดแรงกด และแรงเหนี่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทนทาน ต่อแรงกระทบจากทั้งสองทาง

ข้อต่อท่อเหล็ก กรู๊ฟ

ถอดประกอบง่าย ด้วยระบบข้อต่อท่อเหล็กดับเพลิง ติดตั้งด้วยระบบกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling) ทำให้การถอดและประกอบท่อทำได้โดยง่าย จึงสะดวกที่จะทำความสะอาด ซ่อมบำรุงเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแนวท่อต่างๆ ได้

ข้อต่อท่อเหล็ก ระบบกรู๊ฟ

เป็นระบบข้อต่อที่รองรับงานท่อประเภทที่ต้องรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีตามาตรฐาน NFPA โดยการเตรียมท่อเหล็กดับเพลิงด้วยการกดร่อง (Roll Grooved) ด้วยเครื่องกรู๊ฟ (Grooving Machine) โดยตัวเรือน Coupling ทั้งสองแบบจะมีประเก็นยาง EPDM ในการร่วมประกอบ จึงสามารถลดเสียงและซับแรงสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดี

เม็ก ข้อต่อกรู๊ฟ Grooved ระบบกรู๊ฟ คับปลิ้ง Grooved Coupling & Grooved Fitting ข้อต่อท่อเหล็กระบบดับเพลิง ระบบประปา ระบบกรู๊ฟ นวัตกรรมใหม่ ที่ใช้ในระบบประปา/ระบบดับเพลิง ท่อเมนขนาดใหญ่ สำหรับการต่อท่อเหล็ก/ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe)

การติดตั้ง เม็ก ระบบกรู๊ฟ คับปลิ้ง Grooved Coupling & Grooved Fitting ติดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ข้อต่อติดตั้งง่าย ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ประหยัดค่าแรงและเวลาในการติดตั้ง ใช้ติดตั้งกับท่อเหล็กระบบดับเพลิง ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe)

จุดเด่นของระบบ Grooved Coupling

VDO การสาธิตการใช้งานเครื่องกรู๊ฟ

ขั้นตอนการกรู๊ฟท่อเหล็กเป็นหนึ่งในขั้นตอนการติดตั้งระบบ กรู๊ฟคั บปลิ้ง Grooved Coupling

โดยการสาธิตวิธีติดตั้งและวิธีการใช้งานเครื่องกรู๊ฟ รุ่น 3AP สามารถกรู๊ฟ ท่อเหล็กดับเพลิง Sch.40 ขนาด 1”-2” และตัวอย่างการกรู๊ฟท่อวีดีโออื่นๆ อย่าง ท่อเหล็กบุพีอี ไซเลอร์ (SYLER PE-Lined Steel Pipe) ขนาด 1″-6″ และ ท่อเหล็กดับเพลิง Sch.10 1″-6″ เป็นต้น

บริษัท แทค-เอ็ม กรุ๊ป จำกัด
โทร: 02 634 9981-4

เครื่องกรู๊ฟท่อเหล็ก

Grooving Machine เครื่องกรู๊ฟท่อเหล็กกดร่อง สำหรับขึ้นร่องท่อ ก่อนทำการติดตั้งด้วยข้อต่อ Coupling ไม่มีประกายไฟ ไร้การเชื่อม ลดค่าแรง

บริการให้เช่า/ขาย
ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
บริษัท แทค-เอ็ม 02-634-9981

Contact Us

Tel: +66 2 634 9981-4

Fax:+66 2 634 7250

piroon@sylergroup.com

jirat@sylergroup.com

สินค้าคุณภาพในเครือ แทค-เอ็ม กรุ๊ป (TAC-M GROUP)