เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง

สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe)  
เหมาะสำหรับงานระบบประปา ระบบดับเพลิง  และระบบ HVAC
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2634 9981-4  

mech Grooved Couplingเม็ก ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง

ตารางมาตรฐานการกดร่องกรู๊ฟ

ตารางแสดงค่าเส้นรอบวงร่องกรู๊ฟ ตามมาตรฐาน Rolled Grooved Data

Dimensions and specifications of Rolling Groove end face

rolled grooved data

Cast components grooved-end dimansions

Dimensions and specifications of Rolling Groove end face

  •  ค่า Tolerance ของ Cast Grooved มากกว่า Rolled Grooved Pipe เมื่อใช้ค่า Dia ที่ ลบค่า Torerlance จะไม่ตรงกับแถบดำของสายวัดร่อกรู๊ฟ (กล่าวคือ ลึกกว่า แถบดำ)
  •  ค่า Tolerance ของ Cast Grooved มากกว่า Rolled Grooved Pipe เกือบ 3 เท่า

ตารางมาตรฐานการกดร่องกรู๊ฟ

Rolled Grooved data
rolled grooved data

คลิกเพื่อรับชม VDO วิธีการใช้สายวัดร่องกรู๊ฟ