เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง

สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 634 9981 -4

mech Grooved Couplingเม็ก ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง

วิธีการใช้สายวัดร่องกรู๊ฟ Rolled Grooved

คลิกเพื่อรับชม VDO วิธีการใช้สายวัดร่องกรู๊ฟ

Rolled Grooved data
rolled grooved data
ประเก็นยาง ข้อต่อกรู๊ฟ คัปปลิ้ง