เม็ก กรู๊ฟ คับปลิ้ง

สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 634 9981 -4

mech Grooved Couplingเม็ก ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง

ข้อมูลประเก็นยาง Gasket Data

ยาง Gasketชื่อทั่วไปอุณหภูมิการใช้งานขอบเขตการใช้งานสัญลักษณ์สี
EEPDM-34 +110°Cเหมาะใช้งานในระบบน้ำร้อนที่อุณหภูมิที่กำกหนดสามารถใช้งานร่วมกับสารละลายกรดอ่อนทนต่อสารเคมี ได้รัับการรับรองจากสถาบัน UL ตามมาตรฐาน ANSI/NSF 61 สำหรับน้ำดื่มที่อุณหภูมิการใช้งาน 30°C - 82°C ไม่เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมแถบเส้นสีดำและสีเขียว
ยาง Gasketชื่อทั่วไปอุณหภูมิการใช้งานขอบเขตการใช้งานสัญลักษณ์สี
DNBR-29 +82°Cเหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมปิโรเลียม,น้ำมันพืช, Mineral Oil ภายในอุณหภูมิที่กำหนดไม่เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำร้อนแถบเส้นสีส้ม
ยาง Gasketชื่อทั่วไปอุณหภูมิการใช้งานขอบเขตการใช้งานสัญลักษณ์สี
SSilicone-40 +177°Cเหมาะสำหรับใช้งานในสภาวะที่อุณหภูมิสูง อากาศแห้งหรือการใช้งานร่วมกับสารเคมีที่อุณหภูมิสูงสีขาว
ข้อต่อกรู๊ฟคัปปลิ้ง

ข้อมูลประเก็นยาง Gasket Data

ยาง Gasketชื่อทั่วไปอุณหภูมิการใช้งานขอบเขตการใช้งานสัญลักษณ์สี
EEPDM-34 +110°Cเหมาะใช้งานในระบบน้ำร้อนที่อุณหภูมิที่กำกหนดสามารถใช้งานร่วมกับสารละลายกรดอ่อนทนต่อสารเคมี ได้รัับการรับรองจากสถาบัน UL ตามมาตรฐาน ANSI/NSF 61 สำหรับน้ำดื่มที่อุณหภูมิการใช้งาน 30°C - 82°C ไม่เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมแถบเส้นสีดำและสีเขียว
ยาง Gasketชื่อทั่วไปอุณหภูมิการใช้งานขอบเขตการใช้งานสัญลักษณ์สี
DNBR-29 +82°Cเหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมปิโรเลียม,น้ำมันพืช, Mineral Oil ภายในอุณหภูมิที่กำหนดไม่เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำร้อนแถบเส้นสีส้ม
ยาง Gasketชื่อทั่วไปอุณหภูมิการใช้งานขอบเขตการใช้งานสัญลักษณ์สี
SSilicone-40 +177°Cเหมาะสำหรับใช้งานในสภาวะที่อุณหภูมิสูง อากาศแห้งหรือการใช้งานร่วมกับสารเคมีที่อุณหภูมิสูงสีขาว
ข้อต่อกรู๊ฟคัปปลิ้ง