เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง

สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe)  
เหมาะสำหรับงานระบบประปา ระบบดับเพลิง  และระบบ HVAC
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2634 9981-4  

mech Grooved Couplingเม็ก ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง

ข้อมูลประเก็นยาง Gasket Data

ข้อมูลประเก็นยาง Gasket Data

ยาง Gasketชื่อทั่วไปอุณหภูมิการใช้งานขอบเขตการใช้งานสัญลักษณ์สี
EEPDM-34 +110°Cเหมาะใช้งานในระบบน้ำร้อนที่อุณหภูมิที่กำกหนดสามารถใช้งานร่วมกับสารละลายกรดอ่อนทนต่อสารเคมี ได้รัับการรับรองจากสถาบัน UL ตามมาตรฐาน ANSI/NSF 61 สำหรับน้ำดื่มที่อุณหภูมิการใช้งาน 30°C - 82°C ไม่เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมแถบเส้นสีดำและสีเขียว
ยาง Gasketชื่อทั่วไปอุณหภูมิการใช้งานขอบเขตการใช้งานสัญลักษณ์สี
DNBR-29 +82°Cเหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมปิโรเลียม,น้ำมันพืช, Mineral Oil ภายในอุณหภูมิที่กำหนดไม่เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำร้อนแถบเส้นสีส้ม
ยาง Gasketชื่อทั่วไปอุณหภูมิการใช้งานขอบเขตการใช้งานสัญลักษณ์สี
SSilicone-40 +177°Cเหมาะสำหรับใช้งานในสภาวะที่อุณหภูมิสูง อากาศแห้งหรือการใช้งานร่วมกับสารเคมีที่อุณหภูมิสูงสีขาว
ประเก็นยาง คับปลิ้ง Coupling
ประเก็นยาง ข้อต่อกรู๊ฟ คัปปลิ้ง

ยาง Gasket :

ชื่อทั่วไป :

อุณหภูมิการใช้งาน :

ขอบเขตการใช้งาน :

E

EDPM

-34 +100°C

เหมาะใช้งานในระบบน้ำร้อนที่อุณหภูมิที่กำกหนดสามารถใช้งานร่วมกับสารละลายกรดอ่อนทนต่อสารเคมี ได้รัับการรับรองจากสถาบัน UL ตามมาตรฐาน ANSI/NSF 61 สำหรับน้ำดื่มที่อุณหภูมิการใช้งาน 30°C – 82°C ไม่เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

สัญลักษณ์สี :

แถบเส้นสีดำและสีเขียว

ประเก็นยาง คับปลิ้ง Coupling

ยาง Gasket :

ชื่อทั่วไป :

อุณหภูมิการใช้งาน :

ขอบเขตการใช้งาน :

D

แถบเส้นสีดำและสีเขียว

-29 +82°C

เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมปิโรเลียม,น้ำมันพืช, Mineral Oil ภายในอุณหภูมิที่กำหนดไม่เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำร้อน

สัญลักษณ์สี :

แถบเส้นสีส้ม​

ยาง Gasket :

ชื่อทั่วไป :

อุณหภูมิการใช้งาน :

ขอบเขตการใช้งาน :

S

Silicone​

-40 +177°C​

เหมาะสำหรับใช้งานในสภาวะที่อุณหภูมิสูง อากาศแห้งหรือการใช้งานร่วมกับสารเคมีที่อุณหภูมิสูง​

สัญลักษณ์สี :

สีขาว