เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง

สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe)  
เหมาะสำหรับงานระบบประปา ระบบดับเพลิง  และระบบ HVAC
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2634 9981-4  

mech Grooved Couplingเม็ก ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง

การติดตั้งระบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง
(Grooved coupling System)

การติดตั้ง กรู๊ฟ คัปปลิ้ง (Grooved Coupling)

วิธีการติดตั้ง กรู๊ฟ คัปปลิ้ง (Grooved Coupling) การติดตั้งระบบกรู๊ฟคัปปลิ้งแบบละเอียด ติดตั้งง่าย เพียง …

อ่านต่อ

การติดตั้งรัดแยกสามทางยูโบลท์ (U-Bolt Mechanical Tee)

วิธีการติดตั้งรัดแยกสามทางยูโบลท์ (U-Bolt Mechanical Tee) 1. การเตรียมท่อ และ การเจาะรูท่อเหล็ก …

อ่านต่อ
ระบบประปา

การติดตั้งหน้าจานแปลนกรู๊ฟ (Grooved Flange)

วิธีการติดตั้งแปลนหน้าจานกรู๊ฟ (Grooved Flange) 1. ขั้นตอนการเตรียมท่อ (การลบคมปลายท่อและการกดร่องกรู๊ฟ) วิธีการเตรียมท่อก่อนนำไปกดร่องกรู๊ฟ ใช้ตะไบเหล็ก …

อ่านต่อ
วิธีการติดตั้งข้อต่อรัดแยกสามทาง (Mechanical Tee)

การติดตั้งข้อต่อรัดแยกสามทาง/สี่ทาง (Mechanical Tee/Cross )

วิธีการติดตั้งข้อต่อรัดแยกสามทาง/สี่ทาง (Mechanical Tee/Cross ) 1. การเตรียมท่อ และการเจาะรูท่อเหล็ก นำท่อที่เตรียมไว้ …

อ่านต่อ