เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง

สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe)  
เหมาะสำหรับงานระบบประปา ระบบดับเพลิง  และระบบ HVAC
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2634 9981-4  

mech Grooved Couplingเม็ก ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง

MECH-FLEX “ข้อต่อสายอ่อนระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง”

Flexible Sprinkler Hose ภายใต้ แบรนด์ “MECH” หรือที่เราเรียกกันในประเทศไทยว่า “MECH-FLEX“ ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถใช้แรงงานเพียงคนเดียวในการติดตั้ง สามารถดัดโค้ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตั้งได้ตามหัวสปริงเกอร์ดับเพลิง และสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งกำหนดจุดลงหัว Sprinkler ได้ตามโครงฝ้า (Bracket Set) ที่ใช้ติดตั้งร่วมกัน

“หมดปัญหาเรื่องงานทับซ้อนของงานฝ้าและระบบดับเพลิง”

ท่อผลิตจากสแตนเลส 304 ขึ้นรูปเป็นรอน มีทั้งแบบ Helical และAnnular โดยมีให้เลือกทั้งแบบ Braided (มีสายถักหุ้ม) และ Unbraided (ไม่มีสายถักหุ้ม) มาพร้อมชุดข้อต่อเกลียว (Inlet Nipple, Outlet Nipple)

สามารถติดตั้งกับอุปกรณ์ดับเพลิง ตามมาตรฐานของ NFPA โดยมีความยาว 700 / 1,000 / 1,200 / 1,500 / 1,800 mm ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

ภายใต้ข้อกำหนดต่างๆ ของมาตรฐาน UL/FM อาทิเช่น Minimum Bending Radius & No. of Bending Radius ของแต่ละความยาว ค่า EQL (Equivalent Length) เพื่อหาค่า Friction Loss, Rated Working Pressure เป็นต้น  

  • Cost โดยรวมทั้งค่าแรง และเวลาที่จัดการได้ลงตัวกว่า 
  • ง่ายต่อการดัดโค้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตั้งตำแหน่งหัวสปริงเกอร์ดับเพลิง
  • ลดปัญหางานทับซ้อน การแก้งานของงานะบบท่อดับเพลิง และงานฝ้า
  • ลดอุปสรรค และขั้นตอนการติดตั้ง ลดปัญหาแรงงาน (แรงงานคนเดียวก็ติดตั้งได้)
  • ง่ายต่อการงาน renovate หรือการตกแต่งภายในที่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งหัวดับเพลิง
Four Strong Certificates Ensure Quality Confidence Internationally
WELL SELL ALL OVER THE WORLD
MECH-FLEX Products
J-clamp side Bracket Set
ยึดกับโครงฝ้า C-beam หลัก
Short/Long Side Bracket Set
ยึดกับโครงฝ้า T-bar
Bracket set
Bracket Set 451
Bracket Set 431

02 634 9981-4

วิธีการติดตั้ง MECH-FLEX

ติดตั้งหัวสปริงเกอร์เข้ากับ “Discharge Outlet” โดยใช้เทปพันเกลียว หรือ Sealant ทาเกลียว

ขัน Inlet Nipple เข้ากับจุดออกของน้ำที่กำหนดไว้ เช่น Mechanical Tee เกลียวใน โดยใช้เทปพันเกลียว หรือ
Sealant ทาเกลียว ใช้แรงขันจนตึงมือ หรือประมาณ 50 Nm (35 ft-Lbs.)

ขันข้อต่อ Hexagon ของสายเข้ากับ Inlet Nipple ฝั่ง
เกลียวละเอียดตามทิศทางของน้ำไหลที่ระบุใน Label โดยใช้แรงขันจนตึงมือ หรือไม่เกิน 20 Nm (15 ft-ibs.) โดยตรงเกลียวละเอียดของ Hexagon จุดนี้ทั้งสองฝั่งไม่ต้องใช้เทปพันเกลียว หรือ Sealant ใดๆ และต้องไม่ขันแน่นเกินเพราะอาจทำให้ประเก็นยางฉีกขาดได้ (ประเก็นยางทำหน้าที่Seal ได้เป็นอย่างดีแล้ว)

ขัน Discharge Fitting เข้ากับข้อต่อ Hexagon ของสายฝั่งปลาย ใช้แรงขันจนตึงมือ หรือไม่เกิน 20 Nm (15 ft-ibs.)โดยตรงเกลียวละเอียดของ Hexagon จุดนี้ทั้งสองฝั่งไม่ต้องใช้เทปพันเกลียว Sealant ใดๆ

ติดตั้ง Side Bracket Set เข้ากับโครงฝ้า เมื่อกำหนด
ตำแหน่งได้แล้ว ขัน Wing Screw ทุกตัวให้แน่นโดยใช้
แรงขันจนตึงมือ หรือประมาณ 4 Nm (3 ft-Lbs.)

Insert Square Bar เข้ากับ Center Bracket & Side Brackets ปรับ/ขยับ กำหนดตำแหน่งของหัวสปริงเกอร์ที่ต้องการ ขัน Wing Screw ทุกตัวให้แน่น โดยใช้แรงขันจนตึงมือ หรือประมาณ 4 Nm (3 ft-Lbs.)

Project Reference