เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง

สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe)  
เหมาะสำหรับงานระบบประปา ระบบดับเพลิง  และระบบ HVAC
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 634 9981 -4  

mech Grooved Couplingเม็ก ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง

ระบบดับเพลิง

ติดตั้งระบบดับเพลิง ท่อสาขา (Branch Pipe)

การติดตั้งท่อสาขา (Branch Pipe) ระบบดับเพลิง โดยติดตั้งด้วยข้อต่อรัดแยกสามทางและรัดแยกสี่ทาง การติดตั้งท่อสาขา (Branch Pipe) ระบบดับเพลิง โดยใช้ข้อต่อรัดแยกสามทางและรัดแยกสี่ทาง

อ่านเพิ่มเติมคลิก »
กรู๊ฟคัปปลิ้งดับเพลิง Grooved Coupling

การติดตั้งระบบกรู๊ฟคัปปลิ้ง (Grooved Coupling) ต้องใช้ ❗️ Quick Lube Lubricant

การติดตั้งระบบกรู๊ฟคัปปลิ้ง (Grooved Coupling) ต้องใช้ ❗️ Quick Lube Lubricant ช่วยให้สวมปะเก็นยางง่ายขึ้น ช่วยให้ปะะเก็นยางสวมเข้ารูปตัวเรือนได้อย่างถูกลักษณะ

อ่านเพิ่มเติมคลิก »