เม็ก กรู๊ฟ คับปลิ้ง

สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 634 9981 -4

mech Grooved Couplingเม็ก ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง

กรู๊ฟคัปปลิ้งดับเพลิง Grooved Coupling
Content

การติดตั้งระบบกรู๊ฟคัปปลิ้ง (Grooved Coupling) ต้องใช้ ❗️ Quick Lube Lubricant

การติดตั้งระบบกรู๊ฟคัปปลิ้ง (Grooved Coupling) ต้องใช้ ❗️ Quick Lube Lubricant ช่วยให้สวมปะเก็นยางง่ายขึ้น ช่วยให้ปะะเก็นยางสวมเข้ารูปตัวเรือนได้อย่างถูกลักษณะ

อ่านเพิ่มเติมคลิก »