เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง

สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe)  
เหมาะสำหรับงานระบบประปา ระบบดับเพลิง  และระบบ HVAC
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2634 9981-4  

mech Grooved Couplingเม็ก ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง

Products Galvanized

Tee Galvanized Coupling

Tee

Grooved

Reducing Tee Galvanized Coupling

Reducing Tee

Grooved

Cap Galvanized Coupling

Cap

Grooved

เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง

สินค้าแบบ Paint

Rigid Coupling

Grooved Coupling

Flexible Coupling

Grooved Coupling

Adaptor Flange

PN 16

Grooved Flange

ANSI

Grooved Flange

PN 16

Reducing Flexible Coupling

11.25 Elbow

Grooved

22.5 Elbow

Grooved

45 Elbow

Grooved

90 Elbow

Grooved

Concentric Reducer

Grooved

Eccentric Reducer

Grooved

Tee

Grooved

Reducing Tee

Grooved

Lareral Tee 45

Grooved

Cross

Cap

Grooved

Mechanical Tee

Grooved

Mechanical Tee

Threaded