เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง

สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe)  
เหมาะสำหรับงานระบบประปา ระบบดับเพลิง  และระบบ HVAC
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 634 9981 -4  

mech Grooved Couplingเม็ก ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง

การติดตั้ง กรู๊ฟ คัปปลิ้ง (Grooved Coupling)

วิธีการติดตั้ง กรู๊ฟ คัปปลิ้ง (Grooved Coupling) การติดตั้งระบบกรู๊ฟคัปปลิ้งแบบละเอียด ติดตั้งง่าย เพียง 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ … 1. ขั้นตอนการเตรียมท่อ (การลบคมปลายท่อและการกดร่องกรู๊ฟ) วิธีการเตรียมท่อก่อนนำไปกดร่องกรู๊ฟ ใช้ตะไบเหล็ก ตะไบหน้าตัดท่อต้องได้ฉาก 90 องศา เพื่อตะไบลบคมขอบรอบนอกปลายท่อเหล็กให้เรียบร้อย บริเวณปลายท่อจะต้องมีพื้นผิวเรียบ ไม่ขรุขระ เพราะจะส่งผลต่อการรั่วซึมได้ จากนั้น นำท่อไปกรู๊ฟด้วยเครื่องกรู๊ฟท่อเหล็ก เมื่อกดร่องกรู๊ฟเสร็จเรียบร้อย ให้ทำการตรวจสอบร่องกรู๊ฟ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกดร่องกรู๊ฟ จะต้องใช้สายวัดร่องกรู๊ฟ Tac-M วัดขนาดร่องกรู๊ฟของปลายท่อ เพื่อให้ขนาดร่องกรู๊ฟเป็นไปตามตามตารางค่าข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data) ที่กำหนดไว้เท่านั้น *ข้อแนะนำควรวัดค่าให้ได้ตามมาตรฐานตารางการกดร่องกรู๊ฟ (Rolled Grooved Data) เท่านั้น ย่อ ขยายเนื้อหา 2. ทาน้ำยาหล่อลื่นขอบรอบนอกตัวประเก็นยาง การทาน้ำยาหล่อลื่น (Mech Pipe Joint Lubricant) จะช่วยให้สวมประเก็นยางง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ประเก็นยางสวมเข้ารูปตัวเรือนได้ง่าย ซึ่งการสวมประเก็นอยางที่ถูกต้องจะช่วยยืดอายุการใช้งานของยางให้ยาวนานขึ้น วิธีการทาน้ำยาหล่อลื่น ใช้แปรงเพื่อทาน้ำยาหล่อลื่น […]

การติดตั้งรัดแยกสามทางยูโบลท์ (U-Bolt Mechanical Tee)

วิธีการติดตั้งรัดแยกสามทางยูโบลท์ (U-Bolt Mechanical Tee) 1. การเตรียมท่อ และการเจาะรูท่อเหล็ก นำท่อที่เตรียมไว้ ไปเจาะรูด้วยเครื่องเจาะรูท่อเหล็ก หัวโฮลซอร์ (Hole Saw) โดยเลือกใช้ตามขนาดไซซ์ หัว Outlet ของรัดแยกสามทางยูโบลท์ (U-Bolt Mechanical Tee) ที่กำหนดตามแคตตาล็อกของโรงงาน ตรวจสอบความสะอาด ความเรียบของผิวท่อ โดยรอบรูประ 16 มม. จะต้องไม่มี Defect เพื่อให้ประเก็นยางปิดผนึก และรับแรงดันตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้ *ข้อควรระวัง ห้ามเจาะตามแนวรอยตะเข็บของท่อ ERW 2. ลบความขรุขระ และเศษสลัก (Slag) โดยรอบรูที่เจาะ การลบขอบรูเจาะเพื่อประสิทธิภาพการรับแรงดันมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และเพื่อการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องใส่ใจ ในเรื่องของการลบความขรุขระ และเศษสลัก (Slag) โดยรอบรูเจาะให้เรียบร้อย 3. สวมใส่ประเก็นยาง วิธีการสวมประเก็นยาง สวมเข้าเบ้าตามรูปทรงตัวเรือนรัดแยกสามทางยูโบลท์ (Housing U-Bolt Mechanical Tee) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบในประเก็นยางอยู่แนวเดียวกับขอบเบ้ารูท่อ จากนั้นให้ทำการจัดตำแหน่งการวางตัวเรือนเต้าเสียบ แล้ววางเหนือรู […]

การติดตั้งหน้าจานแปลนกรู๊ฟ (Grooved Flange)

ระบบประปา

วิธีการติดตั้งแปลนหน้าจานกรู๊ฟ (Grooved Flange) 1. ขั้นตอนการเตรียมท่อ (การลบคมปลายท่อและการกดร่องกรู๊ฟ) วิธีการเตรียมท่อก่อนนำไปกดร่องกรู๊ฟ ใช้ตะไบเหล็ก ตะไบหน้าตัดท่อต้องได้ฉาก 90 องศา เพื่อตะไบลบคมขอบรอบนอกปลายท่อเหล็กให้เรียบร้อย บริเวณปลายท่อจะต้องมีพื้นผิวเรียบ ไม่ขรุขระ เพราะจะส่งผลต่อการรั่วซึมได้ จากนั้น นำท่อไปกรู๊ฟด้วยเครื่องกรู๊ฟท่อเหล็ก เมื่อกดร่องกรู๊ฟเสร็จเรียบร้อย ให้ทำการตรวจสอบร่องกรู๊ฟ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกดร่องกรู๊ฟ จะต้องใช้สายวัดร่องกรู๊ฟ Tac-M วัดขนาดร่องกรู๊ฟของปลายท่อ เพื่อให้ขนาดร่องกรู๊ฟเป็นไปตามตามตารางค่าข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data) ที่กำหนดไว้เท่านั้น *ข้อแนะนำควรวัดค่าให้ได้ตามมาตรฐานตารางการกดร่องกรู๊ฟ (Rolled Grooved Data) เท่านั้น 2. ทาน้ำยาหล่อลื่นขอบรอบนอกตัวประเก็นยาง ให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้มั่นใจว่า ชนิดของประเก็นยางถูกต้องตรงตามสเปคและต้องตรงกับรุ่นของผลิตภัณฑ์ วิธีการทาน้ำยาหล่อลื่น ใช้แปรงเพื่อทาน้ำยาหล่อลื่น (Mech Pipe Joint Lubricant) ขอบรอบนอกตัวประเก็นยาง (*ไม่ต้องทาด้านในขอบประเก็นยาง) 3. สวมใส่ประเก็นยาง วิธีการสวมใส่ประเก็นยาง ให้สวมประเก็นยางลงบนปลายท่อเหล็ก โดยหันประเก็นยางฝั่งด้านเปิดให้หันไปทางออก “A” จัดขยับประเก็นยางให้เรียบร้อย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบซีลของประเก็นยางอยู่ในระดับเดียวกับปลายท่อ 4. สวมใส่ตัวเรือน (Housing) […]

การติดตั้งข้อต่อรัดแยกสามทาง/สี่ทาง (Mechanical Tee/Cross )

วิธีการติดตั้งข้อต่อรัดแยกสามทาง (Mechanical Tee)

วิธีการติดตั้งข้อต่อรัดแยกสามทาง/สี่ทาง (Mechanical Tee/Cross ) 1. การเตรียมท่อ และการเจาะรูท่อเหล็ก นำท่อที่เตรียมไว้ ไปเจาะรูด้วยเครื่องเจาะรูท่อเหล็ก หัวโฮลซอร์ (Hole Saw) โดยเลือกใช้ตามขนาดไซซ์ หัว Outlet ของรัดแยกสามทาง (Mechanical Tee) ที่กำหนดตามแคตตาล็อกของโรงงาน ตรวจสอบความสะอาด ความเรียบของผิวท่อ โดยรอบรูประ 16 มม. จะต้องไม่มี Defect เพื่อให้ประเก็นยางปิดผนึก และรับแรงดันตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้ *ข้อควรระวัง ห้ามเจาะตามแนวรอยตะเข็บของท่อ ERW 2. ลบขอบรูเจาะ ลบความขรุขระ และเศษสลัก (Slag) การลบขอบรูเจาะเพื่อประสิทธิภาพการรับแรงดันมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และเพื่อการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องใส่ใจ ในเรื่องของการลบความขรุขระ และเศษสลัก (Slag) โดยรอบรูเจาะให้เรียบร้อย 3. สวมใส่ประเก็นยาง (Gasket) วิธีการสวมประเก็นยาง สวมเข้าเบ้าตามรูปทรงตัวเรือนรัดแยกสามทาง/สี่ทาง (Housing Mechanical Tee/Cross) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบในประเก็นยางอยู่แนวเดียวกับขอบเบ้ารูท่อ จากนั้นให้ทำการจัดตำแหน่งการวางตัวเรือนเต้าเสียบ แล้ววางเหนือรู ตรวจสอบขอบเบ้ารู […]