เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง

สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe)  
เหมาะสำหรับงานระบบประปา ระบบดับเพลิง  และระบบ HVAC
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2634 9981-4  

mech Grooved Couplingเม็ก ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง

Installation

Uncategorized, Installation

การติดตั้ง กรู๊ฟ คัปปลิ้ง (Grooved Coupling)

วิธีการติดตั้ง กรู๊ฟ คัปปลิ้ง (Grooved Coupling) การติดตั้งระบบกรู๊ฟคัปปลิ้งแบบละเอียด ติดตั้งง่าย เพียง 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ … 1. ขั้นตอนการเตรียมท่อ (การลบคมปลายท่อและการกดร่องกรู๊ฟ) วิธีการเตรียมท่อก่อนนำไปกดร่องกรู๊ฟ ใช้ตะไบเหล็ก ตะไบหน้าตัดท่อต้องได้ฉาก 90 องศา […]

Uncategorized, Installation

การติดตั้งรัดแยกสามทางยูโบลท์ (U-Bolt Mechanical Tee)

วิธีการติดตั้งรัดแยกสามทางยูโบลท์ (U-Bolt Mechanical Tee) 1. การเตรียมท่อ และ การเจาะรูท่อเหล็ก นำท่อที่เตรียมไว้ ไปเจาะรูด้วยเครื่องเจาะรูท่อเหล็ก หัวโฮลซอร์ (Hole Saw) โดยเลือกใช้ตามขนาดไซซ์ หัว Outlet ของรัดแยกสามทางยูโบลท์ (U-Bolt Mechanical Tee)

ระบบประปา
Uncategorized, Installation

การติดตั้งหน้าจานแปลนกรู๊ฟ (Grooved Flange)

วิธีการติดตั้งแปลนหน้าจานกรู๊ฟ (Grooved Flange) 1. ขั้นตอนการเตรียมท่อ (การลบคมปลายท่อและการกดร่องกรู๊ฟ) วิธีการเตรียมท่อก่อนนำไปกดร่องกรู๊ฟ ใช้ตะไบเหล็ก ตะไบหน้าตัดท่อต้องได้ฉาก 90 องศา เพื่อตะไบลบคมขอบรอบนอกปลายท่อเหล็กให้เรียบร้อย บริเวณปลายท่อจะต้องมีพื้นผิวเรียบ ไม่ขรุขระ เพราะจะส่งผลต่อการรั่วซึมได้ จากนั้น นำท่อไปกรู๊ฟด้วยเครื่องกรู๊ฟท่อเหล็ก เมื่อกดร่องกรู๊ฟเสร็จเรียบร้อย ให้ทำการตรวจสอบร่องกรู๊ฟ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกดร่องกรู๊ฟ

วิธีการติดตั้งข้อต่อรัดแยกสามทาง (Mechanical Tee)
Installation, Uncategorized

การติดตั้งข้อต่อรัดแยกสามทาง/สี่ทาง (Mechanical Tee/Cross )

วิธีการติดตั้งข้อต่อรัดแยกสามทาง/สี่ทาง (Mechanical Tee/Cross ) 1. การเตรียมท่อ และการเจาะรูท่อเหล็ก นำท่อที่เตรียมไว้ ไปเจาะรูด้วยเครื่องเจาะรูท่อเหล็ก หัวโฮลซอร์ (Hole Saw) โดยเลือกใช้ตามขนาดไซซ์ หัว Outlet ของรัดแยกสามทาง (Mechanical Tee) ที่กำหนดตามแคตตาล็อกของโรงงาน ตรวจสอบความสะอาด