เม็ก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง

สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe)  
เหมาะสำหรับงานระบบประปา ระบบดับเพลิง  และระบบ HVAC
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2634 9981-4  

mech Grooved Couplingเม็ก ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง สำหรับ “ข้อต่อท่อเหล็ก” ท่อเหล็กบุพีอี (PE-Lined Steel Pipe) และงานระบบประปา, ระบบดับเพลิง

Content

ระบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง (Grooved Coupling) สำหรับระบบท่อดับเพลิงในโรงงาน
Content

ระบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง (Grooved Coupling and Fittings) กับระบบดับเพลิงในโรงงาน

ระบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง (Grooved Coupling and Fittings) กับระบบดับเพลิงในโรงงาน       ปัจจุบันการติดตั้งตั้งระบบท่อดับเพลิงที่รู้จักกันแพร่หลาย คือระบบเชื่อมด้วยไฟฟ้า ซึ่งการติดตั้งลักษณะนี้ก่อเกิดประกายไฟระหว่างการติดตั้ง อาจเป็นอีกหนึ่งในสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานที่มีการจัดเก็บวัตถุไวไฟ จึงมีการติดตั้งอีกแบบที่เรียกกว่า ข้อต่อกรู๊ฟ คัปปลิ้ง โดยใช้วิธีการกดร่องปลายท่อประกอบเข้ากับข้อต่อกรู๊ฟ คัปปลิ้ง […]

หัวเจาะท่อเหล็ก
Content

การเลือกใช้…หัวเจาะท่อเหล็ก (Hole Saw & Pilot Drill Bit) ในระบบดับเพลิง ต้องดูอะไรบ้าง?

การเลือกใช้…หัวเจาะท่อเหล็ก (Hole Saw & Pilot Drill Bit) ในระบบดับเพลิง ต้องดูอะไรบ้าง? 1. เลือกชนิด Mechanical Tee หรือ Cross ที่ต้องใช้งาน 2. เลือกขนาดของ Hole Saw

ระบบดับเพลิง
Content

ติดตั้งระบบดับเพลิง ท่อสาขา (Branch Pipe)

การติดตั้งท่อสาขา (Branch Pipe) ระบบดับเพลิง โดยติดตั้งด้วยข้อต่อรัดแยกสามทางและรัดแยกสี่ทาง การติดตั้งท่อสาขา (Branch Pipe) ระบบดับเพลิง โดยใช้ข้อต่อรัดแยกสามทางและรัดแยกสี่ทาง ช่วยลดต้นทุนในการติดตั้งได้จริง ดังนี้ ✓ ลดจำนวนวันทำงาน ✓ ประหยัดงบประมาณ ข้อต่อระบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง แบรนด์เม็ก คัปปลิ้ง

น้ำยาหล่อลื่น Mech Lubricant
Content

การติดตั้งระบบกรู๊ฟคัปปลิ้ง (Grooved Coupling) ต้องใช้ ❗️ MECH LUBRICANT

การติดตั้งระบบกรู๊ฟคัปปลิ้ง (Grooved Coupling) ต้องใช้❗️Mech Lubricant ช่วยให้สวมปะเก็นยางง่ายขึ้น ช่วยให้ปะเก็นยางสวมเข้ารูปตัวเรือนได้อย่างถูกลักษณะ (ไม่ปลิ้น/ไม่บิดเบี้ยว) ช่วยยืดอายุการใช้งานของยางให้ยาวนานขึ้น วิธีการใช้งาน 1. ทำความสะอาดปลายท่อ ปลายข้อต่อ และปะเก็นยาง (Gasket) 2. ทาน้ำยาหล่อลื่น Mech Lubricant ให้ทั่วทั้งชิ้นของปะเก็นยาง