Installation

1 การกรู๊ฟท่อ (Grooved


1.1 ตั้งเครื่องกรู๊ฟ สอดท่อให้หน้าตัดท่อชนแนบกับหัวกรู๊ฟ

1.2 ปรับระดับ ท่อที่วางพาดกับขาตั้งท่อด้วยมาตรวัดระดับน้ำ

1.3 ดึงคันโยกไฮโดริกให้หัวกดทับเนื้อท่อแล้ว จึงเปิดสวิทช์เครื่องเพื่อเริ่มทำการกรู๊ฟ

 

ขณะทำการกรู๊ฟท่อ ควรมีคนช่วยพยุงท่อเพื่อไม่ให้หน้าตัดท่อขยับหนีออกจาก

หัวกรู๊ฟ ถ้าท่อกรู๊ฟขยับออกจะเป็นสาเหตุให้ร่องกรู๊ฟเอียงไม่สามาตถสวมข้อต่อ Coupling ได้ ควรปล่อยให้ท่อหมุน 2-3 รอบ จึงจะปล่อยมือจากการพยุงท่อได้ แล้วให้เริ่มกดน้ำหนักคันโยกไฮโดริกโดยปล่อยให้ท่อหมุนไป 2-3 รอบ จนกว่าจะได้ความลึกตามที่ต้องการ

เครื่องกรู๊ฟท่อไซเลอร์

หมายเหตุ การ Grooved ท่อ Syler ต้องใช้เครื่อง Grooved ของ Syler เท่านั้น

TWG-IIA.jpg

ข้อควรระวัง ในการกรู๊ฟ 

การกรู๊ฟท่อต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

หัวกรู๊ฟท่อจะมีความร้อนสะสม หากหัวกรู๊ฟร้อนเกินไปจะทำให้พลาสติกละลายได้ ควรพักเพื่อให้หัวกรู๊ฟเย็นลงจึงค่อยกรู๊ฟท่อต่อไป

1.4 เมื่อกรู๊ฟเสร็จแล้ว ให้ปิดเครื่องแล้วยกคันโยกไฮโดริกขึ้น นำสายวัดระยะร่องกรู๊ฟ มาวัดร่องตามขนาดท่อที่กรู๊ฟ ทั้งนี้ระยะความลึกของร่องกรู๊ฟ อนุโลมให้ขาดเกิดได้ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร เมื่อได้ความลึกที่ต้องการให้ทำการล็อคระดับปั้มไฮโดริกที่เครื่องกรู๊ฟ

2 การใส่ข้อต่อคัปปิ้ง (Coupling)

 

เมื่อกรู๊ฟท่อเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการสวมข้อต่อ Coupling ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 ทากาวเฮอร์เมสซีล 55ที่หน้าตัดท่อเพื่อป้องกันสนิมบริเวณหน้าตัดท่อ

2.2 นำ Grooved line gasket มาสวมที่ปลายท่อ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่ไหลผ่านสัมผัสหน้าตัดท่อ

2.4 นำยางที่ทา Lubricant แล้ว
มาสวมเข้ากับท่อก่อนจากนั้นจึง
สวมเข้า กับข้อต่อ

2.5 นำข้อต่อ Couplingมาประกบพร้อมขันน๊อตจนแน่น 

 

2.3 ทาน้ำยาหล่อลื่น Lubricant ให้ทั่วแหวนยางEPDM เพราะหน้าตัดท่ออาจมีคมของเหล็กทำให้ยางเกิดเป็นรอยขนแมวทำให้อายุการใช้งานจะเสื่อมลงการทา Lubricant จะช่วยยืดอายุการใช้งานของยางให้ยาวนานขึ้น

 

ท่อที่ติดตั้งเสร็จแล้ว

น๊อตและประเก็นแต่ละ item มีลักษณะแตกต่างกัน อย่าถอดทั้งหมดมากองรวมกัน จะทำให้เกิดความสับสนการติดตั้ง

ใส่สลับด้าน ฟันชนกัน

(1)ฟันสวมลงร่องพอดี

(2)ขันได้จนสุดเกลียว

Coupling ออกแบบให้ฟันในแต่ละด้าน สวมลงร่องพอดีจะขันน๊อตได้แน่นจนสุดเกลียวห้ามสลับด้านเพราะฟันจะชนกันแล้วขันน๊อตได้ไม่สุดทำให้เกิดการรั่วซึม

วิธีใช้สายวัดร่องกรู๊ฟแบบไฟเบอร์

วิธีใช้สายวัดร่องกรู๊ฟแบบไฟเบอร์ - สำหรับท่อเหล็ก ท่อเหล็กดำ และท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์

วิธีใช้สายวัดร่องกรู๊ฟแบบไฟเบอร์ สายวัดมาตรฐานสำหรับท่อเหล็ก ท่อเหล็กดำ และท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์

เทคนิคการใช้สายวัดร่องกรู๊ฟ

 

วิธีใช้สายวัดร่องกรู๊ฟแบบเหล็ก

วิธีการใช้สายวัดร่องกรู๊ฟแบบเหล็ก - สำหรับท่อเหล็ก ท่อเหล็กดำ และท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์

วิธีการใช้สายวัดร่องกรู๊ฟแบบเหล็ก
สายวัดมาตรฐานสำหรับท่อเหล็ก ท่อเหล็กดำ และท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์

 

MECH ข้อต่อกรู๊ฟ Grooved coupling Copyright © 2013

All rights reserved by TAC-M